S najnovijim tehničkim naprecima kod rekreacijskih brodskih svijetla, svijetala – za navigaciju ili estetske svrhe – rekreacijski nautičari imaju veći izbor nego ikad prije da poboljšaju svijetla na svojim brodovima.

Međutim, američka Obalna straža upozorava nautičare da moraju znati da neka od novih svijetla ne zadovoljavaju standarde i da mogu povećati šanse za sudar. Utvrđeno je da neka svijetla koja se prodaju pod navigacijskim ne zadovoljavaju kriterije, kao i neki estetski proizvodi poput LED savitljivih cijevi i podvodnih svjetala koja se kose s pomorskim propisima. Donosim tri naputka na što paziti kod kupovine brodskih svijetla:

1. Navigacijska svijetla moraju imati “odobrenje”.

Neki proizvođači (uglavnom kineski) prodaju navigacijska svijetla koja se kose s pomorskim propisima. Ova svijetla su uglavnom jeftinija, ali ne daju primjerenu kvalitetu boje, jakost svijetla ili nemaju pravi kut vidljivosti koji osiguravaju da ne dođe do sudara. Pa onda kako znati što kupiti, koja su svijetla dobra navigacijska svijetla. Potrebno je gledati specifikacije na samom svijetlu koje uključuju 1. CE homologaciju; 2. USCG homologaciju;, 3. Nazivnu vidljivost svijetla u nautičkim miljama; 4. Zadovoljava ABYC A-16; 5. “Testirano u: ime laboratorija;” zajedno sa 6. Proizvođač i model #.

2. Brodska svijetla ne smiju zbunjivati.

Neki vlasnici brodova imaju opasno instalirana neodobrena crvena i zelena LED trakasta svijetla, koja ometaju ostale sudionike pomorskog prometa da izbjegnu koliziju. Također treba izbjegavati emitirati bilo koje drugo svijetlo koje može zbuniti kao još jedno navigacijsko svijetlo ili još jedno plovilo. Treba podsjetiti da je bljeskajuće plavo svijetlo rezervirano za represivne državne službe – s neke udaljenosti zbog valova i ljuljanja ispod vodene linije jaka plava svijetla mogu izgledati poput policijskog broda.

3. Ne instalirati svijetla na način da ometaju dobru vidljivost kormilara.

Za vrijeme plovidbe kod izlaska ili zalaska sunca bitno je da onaj za kormilom ima dobru noćnu vidljivost, pa je prvenstveni cilj da je svijetlo izvan očiju kormilara. Blještavilo s postojećih navigacijskih svijetla može biti problem, ali refleksija s estetskih svijetla kao što su LED savitljive cijevi (LED rope) omotana oko kormilarnice sprečavaju dobru vidljivost.

Pogledajte korisni video West Marine, “Kako odabrati prava navigacijska svijetla za vaš brod”.

Odgovori