Najčešći uzroci požara na brodu su nepravilnosti na električnim instalacijama istosmjerne struje pa tako većina požara započne na kablovima akumulatora ili baterija, na žicama kaljužnih pumpi, na žicama instrumenata čija je izolacija oštećena zbog jakih vibracija motora i nezaštićenog položaja na oštrim rubovima. Drugi najčešći razlog je pregrijavanje motora.

Uzroci požara na brodu i vrste požara

U borbi protiv požara na brodu, ključno je razumjeti osnovne klasifikacije vatre i koristiti najučinkovitije protupožarne aparate prema vrsti požara. Postoje tri glavne klase požara:

  • Klasa A – požari koji proizlaze iz gorenja zapaljivih čvrstih materijala poput drva, papira, tkanine i plastike.
  • Klasa B – požari koji nastaju zbog gorenja zapaljivih tekućina poput benzina, naftnih derivata i ulja.
  • Klasa C – požari koji uključuju električnu opremu i zahtijevaju poseban oprez zbog opasnosti od električnog udara pri upotrebi vode.

Na brodu, posada treba biti opremljena prijenosnim protupožarnim aparatima koji su označeni oznakom ABC, što znači da su višenamjenski i prikladni za sve vrste požara. Međutim, važno je shvatiti da određeni tipovi požara zahtijevaju različite pristupe koje definiraju mjesta i uzroci požara na brodu. Na primjer, suhi kemijski aparati s prahom su najbolji izbor za gašenje požara u brodskim kabinama, dok protupožarni aparati punjeni plinovitim agensima poput CO2 su učinkoviti za gašenje požara u strojarnici.

U slučaju požara u strojarnici, ključno je izbjegavati otvaranje poklopca strojarnice, jer to može dodatno raspiriti vatru zbog dotoka svježeg zraka. Umjesto toga, preporučuje se upotreba fiksnih protupožarnih sustava smještenih u strojarnici ili ispuštanje protupožarnih aparata kroz protupožarne otvore kako bi se požar lokalizirao.

uzroci pozara na brodu

Požar na brodu i zaštita

Jedna od najučinkovitijih strategija za borbu protiv požara na brodu je instalacija automatskih protupožarnih sustava u strojarnici. Ti sustavi će reagirati na povišenu temperaturu i automatski aktivirati protupožarna sredstva, što će znatno smanjiti rizik od širenja požara i minimizirati štetu.

Važno je napomenuti da prevencija požara ima ključnu ulogu u osiguranju sigurnosti na brodu. Redovno održavanje električnih instalacija, nadzor goriva i naftnih sustava te osposobljavanje posade za pravilno rukovanje protupožarnom opremom ključni su koraci u sprječavanju požara na brodu.

U zaključku, borba s vatrom na brodu zahtijeva brzu i odlučnu akciju te korištenje adekvatne protupožarne opreme. Razumijevanje različitih klasifikacija vatre i pravilno korištenje protupožarnih aparata pomoći će posadi da se nosi s izazovima i spriječi katastrofalne posljedice požara na brodu. Pametna prevencija, pravilna obuka i primjena suvremenih protupožarnih tehnologija ključ su sigurnosti na moru. Više o održavanju protupožarnih aparata možete pročitati ovdje.