Izmjene Zakona o sigurnosti na cestama, koje su na snazi od 1. siječnja, donijele su i neka rigoroznija pravila. Tako je dosad obveza izvanrednog nadzornog zdravstvenog pregleda bila predviđena samo za vozače i instruktore vožnje koji su imali više od 1,50 promila alkohola u krvi. Tu obvezu sad imaju i oni vozači koji su najmanje tri puta unutar tri godine pravomoćno kažnjeni za vožnju s bilo kojom nedopuštenom koncentracijom alkohola u krvi.

Također je dopunjena i odredba kojom se propisuje da se na zdravstveni pregled, osim kandidata za vozača, kako je bilo propisano prije, sada može uputiti i vozač kojemu je izdano uvjerenje da je duševno i tjelesno sposoban za upravljanje vozilima, a za kojeg se opravdano sumnja da zbog zdravstvenih razloga nije sposoban za vozača, na primjer zbog sinkope (iznenadni, prolazni gubitak svijesti).
U Pravilniku o zdravstvenim pregledima vozača i kandidata za vozače promijenjena su pravila koja se tiču kardiovaskularnih bolesti i dijabetesa, kako bi se uskladili s europskim direktivama.

mjerenje tlaka
Za profesionalne vozače gornja granica tlaka koji se ne može regulirati lijekovima je 155/95. Pokaže li mjerenje prosječne vrijednosti tlaka 24-satnim holterom tlaka više vrijednosti, neće moći voziti. Kod amatera je gornja granica 180/110 za tlak koji se ne može terapijski regulirati.
Uvedena su i detaljna pojašnjenja za još 20-ak stanja i bolesti kod kojih se vozačka može izdati ili produljiti ako je bolest pod kontrolom.

Kod dijabetesa se vozačka neće moći dobiti niti produljiti kod teške ponavljajuće hipoglikemije. Policiju mora obavijestiti liječnik koji utvrdi da vozač boluje od bolesti bog koje nije više sposoban sigurno upravljati vozilom, a policija tada obavještava vozača da mora obaviti izvanredni pregled.

Odgovori