Jeste li se ikada čudili kako profići pristaju u zakrčenim marinama radeći to tako tečno i lako da vam se čini da to svatko može?

Znate li da sve započinje s vlastitom osviještenošću kad vrlo dobro znate kako vaša jedrilica reagira na čarobnu kombinaciju kormila, ručice gasa i mjenjača motora. Ovladajte s ovih pet vitalnih vještina za ‘upravljanje brodom pod motorom’ kako bi postali puno vještiji i sigurniji skiper kod pristajanja i manevriranja u bilo kojoj marini ili uskom kanalu gdje ste odlučili krstariti!

Pronađite otvoren prostor izvan marina, kanala ili uvala. To će vam omogućiti da uvježbate vještine bez brige da ste na putu drugim brodovima ili da se nasučete na podvodnu prudinu.

1. Vrtite se brodom u što manjem krugu

Saznajte kako brod reagira kada kormilo držite u jednom krajnjem položaju. Napravite ovaj test. Bacite bokobran ili pojas za spašavanje u vodu. Postavite brod od objekta za jednu brodsku širinu. Okrenite kolo ili rudo kormila sasvim prema objektu. Krenite lagano naprijed i napravite krug od 360 stupnjeva. Ponovite manevar s objektom na drugoj strani.

Koji je krug bio manji? Kada ste bili bliži objektu, kada ste išli desno ili kada ste skrenuli lijevo? Brodovi s propelerom koji ima desni izboj (propeler se okreće nadesno kada ide naprijed) rade bolje krugove na lijevu stranu.

To je zato što propeler ‘šeće’ krmu udesno – a pramac ulijevo. Ako se morate okretati u ograničenom prostoru, iskoristit ćete takvu prednost broda da radi manje krugove kako bi ga brže okrenuli.

2. Šijanje (okret unatrag)

Uvježbajte kretanje krmom i držanje na mjestu. Čvrsto držite kormilo u jednom krajnjem položaju i ne pomičite ga. Izbjegnite napast da promijenite stranu. Držite ga na mjestu tijekom cijelog manevra.

Dajte malo gasa na sekundu prema naprijed. Odmah potom stavite motor u neutralni položaj na pola sekunde. Onda na sekundu dajte gas prema natrag. Napravite krug od 360 stupnjeva. Ponovite manevar na drugu stranu.

Koji je krug bio manji? Brodovi s desnim izbojem okreću se bolje na desno. To je zbog toga, jer kad ide krmom, propeler s desnim izbojem okreće se ulijevo. Svaki put kada date gas unatrag, propeler ‘odnese’ krmu na lijevo a pramac udesno.

Koristite to kao prednost. U uskim prostorima kao što su marine, pravi skiperi su uvijek brzi kod kretanja krmom, a ako imaju desni izboj propelera ostavljaju malo više prostora na desnoj strani za slučaj da trebaju napraviti mali okret.

Postoji još jedan problem za jedrilice s osovinskim pogonom gdje je propeler odmah do lista kormila (one sa S-pogonom nemaju taj problem). Naime, kada se dade gas, one ne reagiraju odmah, već im treba malo vremena. Ako je bonaca, problema nema. No ako je dan vjetrovit, biti desetak sekundi bez pogona znači prepustiti brod utjecaju vjetra, što često završava upetljavanjem kobilice u druge muringe, a kada se to dogodi, motor se više ne smije koristiti da se ne zapetlja propeler. Ako se da puni gas, tada umjesto unatrag, krma krenu naglo ulijevo a pramac desno. Zato je dobro uzeti zalet (nekad je dobro prije ulaska u marinu okrenuti brod i ući u nju krmom), pa kada se postigne dovoljna brzina oduzeti gas. Time izbjegavate utjecaj izboja propelera kod skretanja, zbog brzine i mase broda umanjujete utjecaj bočnog vjetra ili struje, pa je upravljanje prepušteno samo kormilu. Naravno, ne zaboravite gasom naprijed zaustaviti brod.

3. Držanje položaja

Okrenite pramac ili krmu prema vjetru ili struji. Koristite dovoljno gasa da održite stacionaran položaj. Potom se okrenite za 180 stupnjeva i usmjerite suprotan kraj prema vjetru ili struji. I ovdje dodajte dovoljno gasa da održite stacionaran položaj.

Ova vas vještina uči kako ‘držati položaj’ ako trebate čekati da uđete na svoje mjesto, držite položaj dok čekate na red na benzinskoj pumpi, ili morate okrenuti brod u suprotnom smjeru ako ste prisiljeni promijeniti stranu pristajanja.

4. Prilagodite brzinu za kvalitetno kormilarenje

Koristite dovoljnu brzinu pri svakom prilasku, manevru, okretu, pristajanju ili odlasku s doka kako bi održali kontrolu nad brodom. Više od ijednog faktora, brzina je ono o čemu ovisi svaki manevar. Dok god voda protiče preko peraje kormila, vi imate kontrolu nad brodom.

Probajte se van sezone malo ‘poigrati’ u nekoj nenapučenoj marini. Ali utuvite si u glavu da umjesto bokobrana sa strane imate obješena jaja. Da jaja. I nastojte izbjeći kontakt s pristaništem, drugim brodom, bilo čime. Imajte to na umu pri svakom manevru. To će vam pomoći da fino uskladite svoje kretnje i dobijete prostor za reakciju na nenadane refule bočnog vjetra.

5. Pripremite se za neočekivano

Koliko brodova vidite kako ulaze u marinu bez spremnih konopa, sfrkanih u ruci (prije ulaska u marinu svaki konop se mora ponovno presložiti, ili kako to kažu stari mornari, mora proći kroz ruke) ili bez bokobrana? U svakom slučaju, konopi i bokobrani moraju biti na obje strane broda. Eventualno rezervni bokobran u ruci ako se iznenada mora promijeniti strana ili se pokvari motor.

Pametno je na krmi imati malo sidro za slučaj iznenadnog usporavanja ili zaustavljanja. Gledajte gdje sve ima mjesta za slučaj kvara motora. Budite fleksibilni i spremni za neočekivane stvari kako bi povećali povjerenje u samog sebe i smanjili svoj stres.

Citat Captain Johna: Pravi skiperi vrlo malo ili nimalo koriste kormilo kod ograničenih manevara.

Izvor: www.skippertips.com

Odgovori