Koliko god je rekreacijska plovidba ljeti relaksirajuća i lijepa, uvijek treba biti spreman i na situacije koje nisu tako ugodne. Jer, ne zaboravimo, čovjek je ipak kopneno biće, ako se nešto desi brodu ili članu posade nasred mora, ne možemo samo tako negdje ‘parkirati’ brod i onda mirno čekati pomoć. Potrebno je znati tražiti pomoć i primjereno reagirati u situacijama pogibelji. I, znate li tu proceduru?

Prva stvar u takvim slučajevima je da se preko VHF radija zatraži pomoć, ali za to postoji točna procedura kako bi službe za spašavanje na moru korektno primile sve potrebno da mogu krenuti u akciju spašavanja. Poziv pogibelji ima apsolutnu prednost pred svim ostalim komunikacijama. Sve stanice koje čuju poziv pogibelji moraju odmah prestati emitirati i nastaviti slušati frekvenciju na kojoj su čuli poziv. Kada netko pošalje poziv za pogibelj, to znači da je u neposrednoj životnoj opasnosti i hitno traži pomoć.

Poziv za pogibelj
Odašilje se samo kada su brod ili posada u neposrednoj opasnosti i zahtijeva se žurna pomoć
• Na VHF radijskoj postaji odabrati kanal 16 (staviti radio na najveću snagu)
• Polako, glasno i razgovijetno izrecite ‘MAYDAY, MAYDAY, MAYDAY’
• ‘Ovdje (ime broda ili pozivni znak 3 puta)’ / na engleskom ‘This is Boat’ ako niste u hrvatskim vodama
• MAYDAY, Ovo je brod / This is boat (recite ime broda 1 put)
• Recite svoj položaj kao i dobro poznate udaljenosti prema nekim markerima, te geografsku širinu i dužinu s GPS-a
• Objasnite prirodu pogibelji (brod tone, požar, sudar, nasukavanje, nagnuće…)
• Navesti ostale obavijesti (vrstu tražene pomoći, broj osoba na brodu, opis broda…)
• ‘Prijem’

Poziv za hitnost
Odašilje se ako nema opravdanja za slanje poziva u pogibelji, ali se poziv odnosi na sigurnost broda ili članova posade.

• Na VHF radijskoj postaji odabrati kanal 16 (staviti radio na najveću snagu)
• PAN-PAN, PAN-PAN, PAN-PAN’
• ‘Svim brodovima (3 puta)’
• Ovo je brod / This is boat (ime broda ili pozivni znak 3 puta)’
• Recite svoj položaj kao i dobro poznate udaljenosti prema nekim markerima, te geografsku širinu i dužinu s GPS-a
• Objasnite kakvu pomoć trebate (MOB/čovjek u moru, hitnu liječničku pomoć, kvar stroja…)
• ‘Prijem’

Poziv za sigurnost
Odašilje se kada se želi poslati važno navigacijsko ili meteorološko upozorenje

• Na VHF radijskoj postaji odabrati kanal 16 (staviti radio na najveću snagu)
• ‘SECURITE, SECURITE, SECURITE’
• ‘Svim brodovima (3 puta)’
• Ovo je brod / This is boat (ime broda ili pozivni znak 3 puta)’
• Objasnite detalje upozorenja (iznenadno nevrijeme, prepreka na plovnom putu…)
• ‘GOTOVO / OVER’

Postupak u slučaju izvanredne situacije

Požar, eksplozija
• Poduzeti hitne mjere za lokalizaciju i osiguranje požarišta
• Pružiti pomoć ozlijeđenima – organizirati zbrinjavanje povrijeđenih
• Izvući opremu s mjesta požara – NE UGROŽAVATI SVOJU SIGURNOST
• Preko radija tražiti pomoć pogibelji ili hitnosti, ovisno o jačini požara
• Posadu smjestiti na sigurno

Izlijevanje ulja, goriva u okoliš
• Na mjestu izlijevanja ODMAH preko mrlje baciti sredstvo za apsorpciju
• Pričekati da se ulje-gorivo upije
• Pažljivo pokupiti zauljenu masu i odložiti je u otpad
• U slučaju izlijevanja veće količine ulja ili goriva odmah obavijestiti nadležne službe

Sigurnost na moru

Pružanje pomoći osobama u životnoj opasnosti danas je opća obveza na svim morima. Nakon prijama poruke o opasnosti, skiper je dužan odmah krenuti u pomoć ugroženim osobama/brodu i istovremeno ih o tomu obavijestiti, kao i najbližu obalnu službu potrage i spašavanja. U slučaju neodazivu za pomoć, skiper o razlogu mora obavijestiti najbližu obalnu službu potrage i spašavanja.

Spašavanje na moru najčešće je povezano s potragom, gdje potraga prethodi spašavanju, ako nije poznat položaj unesrećenog. Ako je poznat položaj unesrećenog, isključuje se potraga i odmah se pristupa spašavanju. Neposredne pozive uglavnom šalju same osobe u opasnosti:
• poziv za pogibelj MAYDAY,
• signal o opasnosti upućen preko DSC (Digital Selective Call) uređaja,
• signal o opasnosti upućen na razne načine kao SOS Morse znaci,
• crvene rakete, rakete s padobranom, crvene ručne buktinje i dr.,
• signalna zastavica NC,
• četvrtasta zastavica s loptom iznad/ispod,
• narančasta jedrenina s nekom crnom oznakom u sredini,
• narančasti dim, vatra,
• mahanje rukama bočno,
• pucnji svake minute,
• neprekidno trubljenje rogom za maglu, sirenom i dr.,
• privlačenje pozornosti na bilo koji drugi način itd.

Strogo je zabranjeno neopravdano korištenje ovih signala.

 

Odgovori