Da li ste shvatili da će dobar rezultat svakog hitnog slučaja u plovidbi većinom biti određen unutar prvih par sekundi ili minuta? Jesu li vaša posada ili partner spremni?

Imate li svoj ‘početni plan akcije’ spreman, kad će vas snaći nešto neočekivano, kao što je puknuta gibljiva cijev na ventilu ili rupa u trupu?

Koja je vaša ‘prva linija’ obrane koju ćete poduzeti ako se raspukne gibljiva cijev iznad ventila – čija se ručica zaglavila u otvorenom položaju?

Ili usred noći čujete mukli udarac – i voda počinje nadirati iz pukotine na trupu. Djelujte brzo, agresivno i koristite materijale koje imate pri ruci.

Prvo montirajte ovu #1. spravu protiv poplave

Sila nadiranja vode kroz rupu ili pukotinu u trupu bit će ogromna. Zamislite si da pipu za vrtno crijevo potpuno odvrnete. Tada samo s rukom pokušajte u crijevo ugurati drveni čep.

Koristite teški čekić ili drveno kladivo da utaknete ili prekrijete (vidi donje slike) čepove u rupu ili preko pukotine. Što teži to bolji. Obalne straže vježbaju te stvari s teškim kovačkim čekićima. Zamahnite takvim čekićem kroz zrak – što je lako. Kada to pokušate s vodom do vašeg struka, to je poput usporene snimke. Teži čekić omogućuje da posao završite brzo.

Spremite čekić ili drveno kladivo tako da je svakom pristupno. Kao i protupožarni aparat, čekić se mora lako naći po danu ili noći, u osvijetljenim ili mračnim situacijama – ne smije biti zakopan negdje u nekakvom spremištu ili kutiji za alat.

Slijedite slike i opise ispod njih kako bi imali pod kontrolom svaki neočekivani ulaz vode u brod:

Kako začepiti ventil!

1. Prevencija je najbolji lijek za ovakve slučajeve. Ručicu ventila par puta okrenite iz otvorenog položaja u zatvoreni barem jednom mjesečno, kako bi izbjegli da se zaglavi zbog korozije.

2. Provjeravajte ventile i gibljive cijevi zbog okoštalosti i napuklina. Zamijenite gibljive cijevi ako sumnjate u njihovu trajnost. Provjerite i zamjenite korodirane obujmice.

2. Uz svaki ventil imajte konusni čep iz mekog drveta. U izvanrednim situacijama kada drveni čep uglavljujete u ventil, koristite trake meke krpe za manje trenje i da zatvorite sve napukline i rupe.

3. Kontrolirajte popravak kako vodeni pritisak ne bi izbacio čep. Neka čekić ili drveno kladivo budu pokraj u slučaju da morate dodatno uglaviti čep. Po potrebi, nastojte čep dodatno učvrstiti.

Kako začepiti rupu u trupu!

1. Stavite čvrsti komad bilo čega preko rupe (komad špera, dasku za rezanje i sl.). Svaki kruti ili polu-kruti materijal će biti dobar.

Potom, napravite čvrsti sendvič (vidi ilustraciju). Nagurajte jastuk ili zaštitni plutajući prsluk preko rupe, a na to stavite već spomenutu ploču. Drugi jastuk stavite preko ploče.

2. Uzmite čaklju, tangun ili nešto tome slično za poduporu. Uprite ga između ploče na rupi i čvrstog dijela broda kao što je pregradni zid.

3. Sa svake strane podupore stavite jastuk kako podupora ne bi kliznula.

Nadzirite popravak
Jedan član posade neka stalno nadzire mjesto popravka. Trup broda se savija i vibrira tokom plovidbe, čak i u mirnim uvjetima mora, što može uzrokovati da se ‘zakrpa’ pomakne. Pritisak vode na rupi je velik, pa ako je riječ o rupi na trupu nije loše s vanjske strane na rupu nekako staviti komad (ili cijelo) jedro koje će smanjiti taj pritisak. Dodajte još koju poduporu za dodatno učvršćenje. Neka čekić ili drveno kladivo budu pokraj u slučaju da morate dodatno popraviti zakrpu.