Oznake na gumama – kada je aktivna sigurnost u pitanju, automobilske gume vjerojatno su najvažnija komponenta na automobilu. Stoga za vozilo treba odabrati što bolju i kvalitetniju gumu. Slova i brojevi označeni na gumama jako su važni za pravilan izbor gume. Zato u nastavku donosimo koje su to oznake na gumama te značenje oznaka na gumama automobila!

Oznake na gumama – Dimenzije guma

Jedan od najvažnijih podataka o gumi su njene dimenzije. Oznaka se sastoji od brojki i slova, a može izgledati ovako 205/55R16. Prve tri znamenke označavaju širinu guma u milimetrima. Druga dva broja su visina gume u postocima u usporedbi s njezinom širinom. Slovo R je oznaka za “radijalnu gumu”, a takve su konstrukcije danas sve gume za osobne automobile pa i sve nose istu oznaku. Posljednje dvije znamenke označavaju promjer unutarnjeg ruba gume u inčima (isto kao i col ili palac, mjera dužine od 2,54 cm). Treba odabrati samo one mjere koje su upisane u prometnu dozvolu automobila.

oznake na gumama

Znaženje oznaka na gumama – Naljepnica EU

Svaka guma ima takozvanu naljepnicu EU koja obuhvaća oznake sa slovima od A (najbolja guma) do G. Naljepnica pokazuje kvalitetu gume za prianjanje gume na mokroj površini, iskoristivost gume koja neposredno utječe na potrošnju goriva i razinu buke koju guma stvara. A je najbolja ocjena dok je G najlošija. Razlika između ocjena A i G za prianjanje na mokroj površini je vrlo velika. Naime zaustavni put između oznake A i G se razlikuje za čak 18,5 metara. Pri potrošnji goriva razlika između kategorija A i G iznosi oko 7,5 % što može značiti i uštedu od 750 kuna na 15.000 kilometara. Razina buke se osim konkretnom brojkom u decibelima označava i s crticama kraj simbola zvučnika. Najtiša guma je označena s jednom, a najglasnija s tri crtice.

Oznake guma – Nosivost guma i maksimalna dopuštena brzina

Oznake guma se u pravilu nalaze u nastavku podataka o dimenzijama. Sastoje se od dvoznamenkastog ili troznamenkastog broja i slova (na primjer 91S). One nam otkrivaju dopušteno opterećenje, odnosno nosivost i najvišu dopuštenu brzinu gume. Nosivost se odnosi na opterećenje pojedine gume (broj 91 označava da određena guma može nositi masu od 615 kilograma, što dakle znači da je nosivost sve četiri gume 2.460 kilograma). Što veći broj, nosivost je veća. Na primjer broj 60 označava 250 kilograma po kotaču, a broj 75 označava 387 kilograma po kotaču. Opterećenje svih guma ne smije biti manje od najveće dopuštene mase automobila. Indeksi brzine za osobna vozila označeni su slovima Q, S, T, H, V, W i Y, koja dopuštaju brzine do 160, 180, 190, 210, 240, 270 i 300 km/h. Postoji također kategorija brzine ZR, koja dopušta brzinu iznad 240 km/h.

znacenje oznaka na gumama

Oznake na gumama – DOT

Ovo je najvažnija oznaka želite li znati kupujete li novu ili staru gumu koja već godinama leži u skladištu. Oznaka DOT pruža informacije o datumu proizvodnje gume. Oznaka od 12 znamenki sastoji se od tri šifre po četiri znamenke. Kako bi saznali starost gume važne su posljednje četiri znamenke. One otkrivaju tjedan (prve dvije znamenke) i godinu (druge dvije znamenke) proizvodnje gume.

Značenje oznaka na gumama – M + S i 3PMSF

Prave zimske gume na bočnoj strani imaju oznaku pahuljice u planini s tri vrha (strana kratica 3PMSF – three peak mountain snowflake) i oznaku M + S (mud and snow). Ove gume su posebno napravljene za vožnju po blatu i snijegu. Oznaku M + S imaju i cjelogodišnje gume i neke druge gume koje se po zakonodavstvu smatraju zimskima, ali su svojim karakteristikama daleko od prave zimske gume.

Oznake guma – XL, TT, TL, RF

Oznaka XL ne znači Extra Large već Extra Load te označava model koji ima ojačanu konstrukciju bočnog dijela gume. Te su gume namijenjene za ugradnju na težim vozilima. TT je skraćenica za Tube Type, a označava gume koje imaju unutrašnju gumu. TL je skraćenica za Tubeless, a označava gume koje nemaju još jednu unutrašnju gumu te je većina današnjih auto guma ovakva. RF je skraćenica za reinforced, što znači da je guma ojačana.

oznake guma

Indikator istrošenosti guma (TWI)

Većina novih automobilskih guma ima neobična izbočenja u profilu. Ona zapravo označavaju minimalno dopuštenu dubinu profila i kada se istroše guma više nije primjerena za upotrebu. Nova guma ima približno od 8 do 10 milimetara profila, a minimalna zakonski dozvoljena dubina profila gume je 1,6 milimetara.

Odgovori