Odzračivanje grijanja

Kad grijanje počne “žuboriti” znači da toplina u radijatoru nije ravnomjerno raspodijeljena, voda više ne cirkulira kako treba pa se radijator mora odzračiti.

Nepropusne reške na prozorima i vratima

Nepropusne reške na prozorima i vratima su neizostavno potrebne za štedljiv rad grijanja. Iz tog razloga, prije sezone grijanja treba provjeriti brtve i zamijeniti ih, ukoliko je to potrebno.

Cijevi grijanja treba izolirati i u grijanim prostorijama

Izolirati cijevi grijanja je jednostavno i uz prihvatljiv utrošak vremena i male troškove možete uštedjeti.

Za radijatore koristite termostatske ventile

Redovito treba provjeriti funkcioniranje termostata, jer termostat koji se teško može koristiti ili se “zapekao” smanjuje snagu grijanja. Ako sobnu temperaturu smanjite za 1 °C, umanjit ćete troškove grijanja za cca. 6 %. Najbolje da temperaturu noću smanjite za cca 5 °C. Grijanje možete smanjiti već dva sata prije odlaska na spavanje.

Noću biste temperaturu na radijatorima trebali samo smanjiti, a ne potpuno isključiti kako se prostorija ne bi potpuno rashladila. Rashlađena prostorija zahtijeva za ponovno zagrijavanje veći protok vode za grijanje. Ako ispred radijatora vise zavjese ili stoji namještaj, to sprječava cirkulaciju topline u prostoru. Grijanje u tom slučaju ne može razviti svoje puno djelovanje i mora se jače zagrijati. A to povećava troškove za grijanje.

Kod prozračivanja prozore nakratko (cca. 5 minuta) treba otvoriti u potpunosti, umjesto da ih se dugo drži na “kipu”. Tako otvoreni prozori dopuštaju da uđe samo malo svježeg zraka, ali puštaju puno topline vani. Dok prozračujete, isključite grijanje. Pazite da su prozori / vrata dobro zabrtvljeni budući da u protivnom izlazi puno topline. Zavjese, rolete i grilje bi se noću trebale zatvoriti jer se tako sprječava brzi gubitak topline te ulazak hladnoće i propuha. Vodite računa o sljedećim temperaturama: soba za igranje, radna soba i dnevni boravak 20–22 °C, kuhinja i spavaća soba cca. 18 °C, hodnik 15 °C.

Odgovori