Jesen je stigla, koju mnogi pravi nautičari priželjkuju, baš kao i proljeće. Nema gužvi na sidrištima i borbe za mjesto u marinama, a jedriličari imaju vjetra koliko im srce želi. No to je i vrijeme kada su česti susreti s maglom, koja zna biti posebno opasna kad se plovi na rutama velikih trgovačkih brodova uključujući i ribarice. Kapetani takvih brodova često su samodopadni, ako ne i potpuno nemarni. Komercijalni ribari su osobito problematični jer su često bez dovoljno posade, misle da znaju lokalne vode i mnogi ne mare previše kada se radi o sigurnosti rekreacijskih nautičara. Zbog toga morate sami paziti na sebe! Bez obzira imate li radar, plovite pažljivo i polako, te se stalno oglašavate sirenom.

Posebnu pažnju posvetiti kod plovidbe u području plićina i podvodnih grebena – mjere predostrožnosti su iste kao i za plovidbu kroz gusto otočje, uz pojačan oprez jer se plićine ili malene hridi teško otkrivaju radarom. Položaj pomorskih oznaka može biti nepouzdan pri jakom vjetru i nevremenu, a u plićinama se mnogostruko pojačava učinak morskih struja zbog nadolaska vala od vjetra ili plimnog vala.

plovidba magla

Pročitajte sedam sigurnosnih savjeta koje treba znati svaka posada za plovidbu kroz takve vremenske uvjete

Gdje ste:
Označite svoj položaj na nautičkoj karti i ploteru kada uđete ili ste blizu područja ograničene vidljivosti. Formirajte gvardiju na radaru i AIS-u (ako je instaliran). Svoju poziciju često označavajte na karti/ploteru. U svakom trenutku – morate znati gdje se nalazite! Pozicije zapisujte u brodski dnevnik.

Držite se najsigurnijeg kursa i plovite van brodskih prometnih putanja, područja gdje je frekventan komercijalni promet i opasnih plićina.

Ako niste sigurni u svoju poziciju, usidrite se. Pazite da imate propisana svjetla za brod svoje kategorije na sidru i signalizirajte zvučnim signalima svoju poziciju prema pomorskim pravilima.

Obucite osobne sigurnosne prsluke:
Svi moraju na sebi imati sigurnosne prsluke. Zategnite svo remenje i kopče. Pričvrstite baterijske svjetiljke i zviždaljke na svaki prsluk.

Stavite u džep toplu kapu. Tijelo gubi 90% topline preko glave. Ako završite u vodi, kapa će pomoći da se uspori početak hipotermije.

Sigurnosno uže omogučuje da se pričvrstite na njega dok se krećete između kokpita i pramca. Povucite dva užeta na svakoj strani broda. Pričvrstite ih na pramčane i krmene bitve. Olabavite ih toliko da ne budu opasnost za vašu posadu.

Nosite sigurnosni remen s dvije vezice s kopčama. Uvijek se krećite po privjetrinskoj strani broda. Ako morate obići prepreku, prvo se pričvrstite jednom vezicom prije nego otpustite onu drugu.

Uz sebe uvijek imajte oštar nož. Ako se sigurnosni remen zaplete, morate biti u mogućnosti da se odmah oslobodite.

Upozorite ostale na svoju poziciju i status:
Navigacijska pravila zahtjevaju da sva plovila imaju primjerena svjetla po noći ili u razdoblju smanjene vidljivosti. Jedrilice imaju zeleno i crveno svjetlo na bokovima i bijelo svjetlo na krmi. Ako imate upaljen motor, upalite jarbolno svjetlo.

Koristite manuelni rog za maglu ili onaj na zrak u sprej boci kako bi upozorili ostala plovila na svoju poziciju kada uđete ili ste blizu područja ograničene vidljivosti. Plovila pod jedrima puštaju jedan dugi signal (4-6 sek.) i dva kratka (oko 1 sekunde) – svake dvije minute.

Bez pogona, puštate jedan dugi signal svake dvije minute. Ako ste bez pogona ali u driftu, puštate dva duga signala svake dvije minute.

Plovila na sidru obavezna su signalizirati ovisno o svojoj dužini i da li su usidreni u međunarodnim ili unutarnjim vodama. U međunarodnim vodama, plovila od 20 metara ili duža moraju brzo zvoniti o zvono 5 sekundi svaku minutu.

Neka specijalna plovila koja rade određeni specifični posao (komercijalne ribarice, jaružari, polagači cjevovoda ili kabela) signaliziraju jedan dugi signal i dva kratka zaredom, svake dvije minute ako su na sidru. Držite se što dalje od ovakvih plovila da izbjegnete moguću opasnost.

Sva ostala usidrena plovila moraju signalizirati jedinstvenim signalom za maglu svake dvije minute da upozore ostale na svoju sidrenu poziciju. To je signal za maglu koji ne smije zbuniti i nije prethodno opisan. Prema pomorskim pravilima, pušta se jedan kratki, jedan dugi, pa opet kratki signal u nizu, svake dvije minute. Svuda u svijetu mornari će prepoznati ovaj signal kao signal broda na sidru.

Drugi načini da privučete pažnju:
U kokpitu držite jaki ručni reflektor. Ako vam prilazi brod, usmjerite reflektor u njega, da privučete njegovu pažnju. Osim toga, možete osvjetljavati i svoja jedra.

Cijela posada na raspolaganju:
Pošaljite nekog na pramac, što dalje od buke motora. Gledajte i slušajte. Sluh u ovakvim uvjetima postaje jedno od najvažnijih čula. Ako čujete ili vidite drugo plovilo, usporite ili stanite. Prije nego nastavite, nastojte shvatiti namjere i smjer kretanja drugog plovila. Ako imate instaliran radar ili AIS (automatski identifikacijski sustav), pomorska pravila zahtijevaju da koristite te naprave usporedo s vizualnim pretraživanjem.

Podignite dva ili više radarskih reflektora:
Kupite dva radarska reflektora. Najbolji dizajni imaju oni s tri okrugle ploče koje dijele jedna drugu na kuteve od 90 stupnjeva. Podignite reflektore tako da gornje ploče tvore slovo ‘V’. To daje najbolju reflektivnu površinu kada ste nagnuti na boku. Dignite reflektore visoko na krmenu zaputku i pripone ili jarbol.

Stanite, slušajte i gledajte:
Često usporite ili stanite i osluškujte druge brodove, glasove, zvučne signale ili razbijanje valova. Zaustavite motor i slušajte nekoliko minuta.

Sidro mora biti spremno:
Na brodu imajte najmanje 100 metara sidrenog lanca/užeta i dva sidra. Osigurajte da u par sekundi možete baciti sidro u vodu. Ako niste sigurni u poziciju, usidrite se dok ne razmislite. Ako plovite i ispred čujete lom valova, smjesta spustite najveće sidro.

Odgovori