Hoće li pauk odnijeti moj auto, vječno je pitanje kad se nađemo u situaciji da ga ne možemo parkirati na za to određena mjesta. Prema Zakonu o sigurnosti prometa na cestama, djelatnici pauk-službe automobil smiju odnijeti samo u nekim slučajevima. Stoga, iako je neko vozilo nepropisno parkirano ne znači da ga se automatski smije premjestiti.

Da bi pauk služba intervenirala, vozilo ostavljeno na neprikladnome mjestu mora ozbiljno ugrožavati sigurnost i tok prometa. Nepropisno parkiranje u većini se slučajeva smije samo prekršajno kazniti. No u suštini to i nije tako i to upravo zbog visokih cijena od kojih komunalna poduzeća žive. Premještanje automobila košta od 500 kuna, no u nekim gradovima, ovisno o težini vozila, može prelaziti 1000 kuna. U Zagrebu je najveći trošak “pauka” – 800 kuna. Započne li pak djelatnik “pauka” premještanje, ali ga vlasnik spriječi u tome djelatnik će svejedno naplatiti određenu naknadu za trošak dolaska. U Zagrebu to stoji 250 kuna.

pauk služba

S obzirom na to da su ovi iznosi poprilični, jasno je da komunalna poduzeća pokušavaju koristiti “pauk” kada god je to moguće, a ponekad i kada to nije u skladu sa zakonom. Za usporedbu, kazna za nepropisno parkiranje, koju je napisao komunalni redar, je “samo” 300 kuna. Da biste znali kada vam „pauk“ smije odnijeti auto, odnosno kada se na njegovo djelovanje smijete žaliti, donosimo vam zakonom propisane odredbe prema kojima „pauk“ smije premjestiti vozilo.

Prema Zakonu o sigurnosti prometa na cestama vozilo smije biti uklonjeno ako je ostavljeno:

  • na mjestu rezerviranome za zaustavljanje i parkiranje vozila osoba s invaliditetom
  • na obilježenome pješačkom prijelazu, pješačkom otoku i u pješačkoj zoni
  • na nogostupu ako pješak prilikom kretanja mora zbog vozila silaziti na kolnik ili drugu površinu (slobodan prolaz između parkiranog vozila i zgrade ne smije biti manji od 100 cm)
  • na prijelazu ceste preko željezničke ili tramvajske pruge u istoj razini ili u blizini tih pruga ako se tako sprječava promet vozila koja se kreću po tračnicama
  • na raskrižju i na udaljenosti manjoj od 5 m od najbližega ruba poprečnoga kolnika, ako smanjuje preglednost prometa
  • u tunelu, na mostu, u podvožnjaku, na nadvožnjaku te na dijelu ceste ispod mosta i nadvožnjaka
  • na dijelu ceste u blizini vrha prijevoja i u zavoju gdje je preglednost ceste nedovoljna i gdje se vozila ne bi mogla obići bez opasnosti
  • na mjestu na kojemu bi parkirano vozilo onemogućilo pristup drugome vozilu radi parkiranja ili izlazak nekomu već parkiranome vozilu i ispred kolnog ulaza u zgradu, garažu ili dvorište
  • na biciklističkoj stazi ili traci, ili na prijelazu biciklističke staze, odnosno trake preko kolnika
  • na dijelu kolnika koji je kao stajalište za vozila javnoga prijevoza putnika obilježen oznakama na kolniku ili postavljenim prometnim znakom
  • na mjestu gdje bi vozilo zaklanjalo postavljen prometni znak ili semafor
  • na dijelu ceste gdje bi širina slobodnoga prolaza od zaustavljenog ili parkiranoga vozila do neisprekidane uzdužne crte na kolniku ili do neke zapreke na cesti bila manja od 3 m, odnosno do suprotnoga ruba kolnika manja od 4 metra.

Odgovori