Napravite li prometni prekršaj u inozemstvu, nemojte biti sigurni da ste prošli nekažnjeni. Iako vas nitko nije zaustavio na mjestu prekršaja, velika je mogućnost da vas je snimila kamera i da će vam kazna stići na kućnu adresu, ponekad čak i nakon godinu ili dvije. U ožujku 2015. donesena je direktiva EU o olakšavanju prekogranične razmjene informacija o prometnim prekršajima i od tada stižu kazne iz drugih zemalja, no nije sve tako jednostavno. Naime, upravni postupci se razlikuju od zemlje do zemlje, a vi niste baš u svakom slučaju obavezni platiti kaznu.

Kazne najčešće stižu na stranom jeziku i ne uručuju se preporučeno što je već razlog koji vas amnestira od plaćanja. No, pojavite li se na tlu zemlje u kojoj ste počinili prekršaj, a nije nastupila zastara, tamo vam kaznu mogu naplatiti na licu mjesta – na bilo kojem jeziku. U većini zemalja EU rok zastare je četiri godine.

kazne iz inozemstva

Prvi i osnovni uvjet da bi obavijest o počinjenju prometnog prekršaja bila valjana, ona mora biti napisana na jeziku dokumenta registracije vozila. Obzirom da te kazne nisu velike i uglavnom nije isplativo prevoditi, najčešće se nadaju da ćete kaznu platiti samo zato što je stigla. A ako vam nije uručena preporučeno, nema niti dokaza da je stigla. Nadalje, ona mora sadržavati i mjesto, datum, vrijeme počinjenja prekršaja, naziv prekršaja, naziv prekršenih propisa nacionalnog prava i sankciju, te prema potrebi, podatke o uređaju kojim je utvrđen prekršaj.

Kako biste ipak izbjegli sve neugodnosti dobivanja prometne kazne, dobro se raspitajte o zakonima zemlje u koju idete. Primjerice, padne li kiša u Francuskoj, ograničenja brzine se smanjuju s 90 na 80 km/h, a na autocestama sa 130 na 110 km/h. U Italiji zbog vožnje s više od 1,5 promila, ovisno o težini prekršaja, mogu vam čak i zaplijeniti auto i prodati ga na dražbi. Austrijanci će vam naplatiti 36 eura ako ste pozvali policiju na očevid manje prometne nesreće u kojoj ste sami mogli razmijeniti podatke. Najskuplje je žuriti u Švicarskoj. Prekoračite li brzinu za 40 km/h kazna je oko 9.300 eura.