Gubljenje dokumenata uvijek je problem, a vozači ne mogu bez vozačke i prometne dozvole te registarskih pločica. Kako vas gubitak jednog od tog troje ne bi koštao više nego je potrebno, odmah ga prijavite policiji. Gubitak vozačke dozvole prijavite u postaji koja ih izdaje pa istovremeno možete i podnijeti zahtjev za izdavanjem novog dokumenta.

Izgubljena vozačka dozvola

Za gubitak vozačke dozvole potrebno je priložiti dokaz nadležnog tijela države koja je izdala vozačku (ukoliko je original bio izdan u državi članici europskog gospodarskog prostora, EGP-a). Fotografiju veličine 35×45 mm potrebno je imati samo ako vam u proteklih pet godina nije izdana biometrijska putovnica, elektronička osobna iskaznica, osobna iskaznica koja sadrži OIB ili e-vozačka izdana od 4.9.2017., a izgled nije značajno promijenjen. Ono što svakako treba je dokaz o uplati u iznosu od 15 kuna na račun državnog proračuna. Ova upravna pristojba može se platiti i u biljezima jer je manja od 100 kuna. Nadalje, potreban je dokaz o uplati od 151 kune u redovnom, 200 kuna za ubrzani postupak ili 450 kuna za žurni postupak. Ova se pristojba plaća putem uplatnice koja se podiže u policijskoj postaji.

Izgubljena prometna

Gubitak prometne dozvole prijavljuje se policijskoj postaji na čijem području su ukradeni ili izgubljeni. Zahtjev za izdavanjem nove prometne dozvole podnosi se u stanici za tehnički pregled vozila prema svom registracijskom području. Za izdavanje treba priložiti zahtjev te osobnu iskaznicu, a naknada se plaća u stanici za tehnički pregled.

Izgubljena registarska oznaka

Gubitak registarske oznake potrebno je prijaviti policiji što prije, jer kazna iznosi 300 kuna. Potvrda vrijedi 30 dana, a prilikom prijave potrebno je donijeti dokaz o vlasništvu vozila (prometna dozvola) i osobnu iskaznicu.

Nova registarska pločica može se zatražiti već sljedećeg dana u stanici za tehnički pregled. Iz policije upozoravaju da ako na automobilu nedostaje jedna oznaka, najčešće je riječ o gubitku, no ukoliko nedostaju obje, vjerojatno su ukradene, što je kazneno djelo.

Knjižica vozila se ne izdaje od pristupanja Hrvatske Europskoj Uniji 2013. godine pa ako je izgubite, nećete vaditi novu. Ipak, gubitak treba prijaviti i pri čemu ćete dobiti potvrdu koja će vam biti dovoljna za registracijski postupak u stanici za tehnički pregled.