Međunarodna vozačka dozvola je međunarodno priznati prijevod nacionalne vozačke. To je isprava kojom vozač dokazuje pravo na upravljanje vozilom kada se nalazi (upravlja vozilom) u inozemstvu. U nastavku vam donosimo informacije kada vam ona treba, kako i gdje ju izvaditi i što vam je sve potrebno.

Zašto vam je potrebna međunarodna vozačka dozvola?

Osnovna je svrha međunarodne vozačke dozvole da se, u slučaju potrebe kada vozač upravlja vozilom u inozemstvu, (kod redovne kontrole policije, kontrole dokumenata prigodom počinjenih prometnih nezgoda ili sudjelovanja u nezgodi) olakša komunikacija između vozača i organa nadležnih za kontrolu prometa.

međunarodna vozačka dozvola

Što je potrebno za izvaditi međunarodnu vozačku dozvolu?

Za izvaditi međunarodnu vozačku dozvolu trebat će vam odgovarajući obrazac/izjava koji ćete dobiti na šalteru, važeća hrvatska dozvola, dvije fotografije dimenzije 3.5×4.5 cm te osobna ili putovnica, a sve je gotovo za desetak minuta. Cijena je 170 kuna, a možete je zatražiti u HAK-u ili ovlaštenim autoklubovima. Međunarodna vozačka ne može se izdati vozaču kojem je izrečena mjera zabrane upravljanja vozilom u Hrvatskoj.

2 konvencije

Od 2021. godine promijenila su se i neka pravila koja nam olakšavaju kretanje automobilom po svijetu. Naime, Hrvatska je do 1.1.2021. izdavala međunarodne vozačke dozvole isključivo temeljem Bečke konvencije, a od tog datuma izdaju se i prema Ženevskoj konvenciji. Brojne su države potpisnice obje konvencije, no ima nekih koje su potpisnice samo Ženevske konvencije pa tamo ne vrijede međunarodne vozačke izdane prema Bečkoj konvenciji (primjerice Japan).

Ona izdana prema Bečkoj vrijedi tri godine, a osim na hrvatskom, tekst je još na sedam službenih jezika Ujedinjenih naroda (francuskom, engleskom, njemačkom, španjolskom, ruskom, arapskom i kineskom). Međunarodna vozačka dozvola izdana temeljem Ženevske konvencije vrijedi samo jednu godinu, a osim na hrvatskom jeziku, sadrži tekst na još 11 jezika (francuskom, portugalskom, engleskom, korejskom, ruskom, tajlandskom, španjolskom, kineskom, arapskom, hindskom i japanskom). Obje verzije prestaju vrijediti ranije ako tada ističe hrvatska vozačka dozvola.

[VEZANO] Sve o vozačkim dozvolama!

Za koje zemlje treba međunarodna vozačka dozvola?

Međunarodna vozačka dozvola hrvatskim vozačima NIJE POTREBNA za vožnju svojim vozilom hrvatskih registarskih oznaka u državama Europske Unije. Do 2033. još vrijede i naše papirnate vozačke, koje se najkasnije tada moraju zamijeniti karticama.

Međunarodna vozačka dozvola JE POTREBNA putujete li svojim vozilom hrvatskih registarskih oznaka u Tursku, Albaniju, Kosovo, države bivšeg Sovjetskog Saveza, te u svim izvaneuropskim zemljama.

Međunarodna vozačka dozvola JE POTREBNA planirate li voziti tuđe vozilo u drugoj zemlji, odnosno ukoliko se unajmljuje vozilo (rent a car), ili se upravlja vozilom na kojemu su registarske pločice dotične zemlje.