Auti na cestama s upaljena sva 4 žmigavca i bez vozača u njima hrvatska je svakodnevica. Automobili tako stoje pred kioscima, trgovinama, pekarnama ili nasred ceste i sve je naizgled u redu jer su upaljena sva četiri pokazivača smjera što je hrvatski prijevod za „Nije prekršaj, samo sam na sekundu skočio nešto obaviti“. Ali, kada se koriste sva 4 žmigavca i kako na to gleda Zakon?

Zaustavljanje ili parkiranje

Naš Zakon o sigurnosti prometa na cestama definira zaustavljanje kao svaki prekid vožnje u trajanju do tri minute, osim prekida kako bi se postupilo prema prometnom znaku ili pravilu kojim se upravlja prometom, a parkiranje kao svaki prekid vožnje u trajanju dužem od 3 minute. Vozači uglavnom smatraju da se sva 4 žmigavca koriste prilikom zaustavljanja vozila iako često izbivaju iz vozila i mnogo duže od 3 minute. I ostali vozači uglavnom imaju razumijevanja jer i sami to rade.

Što zakon kaže o zaustavljanju s upaljena sva 4 žmigavca

Zaustavljanje vozila uz upaljena sva 4 žmigavca ipak ne znači da auto do 3 minute možete zaustaviti bilo gdje. Ista odredba zakona regulira kažnjavanje i za zaustavljanje i za parkiranje, a prema njoj vozač ne smije zaustaviti ili parkirati vozilo na mjestu na kojem bi ono ugrožavalo sigurnost drugih sudionika u prometu ili predstavljalo smetnju za normalan tok prometa ili kretanje pješaka.

Kada se koriste sva 4 zmigavca

U članku 82. Zakona o sigurnosti prometa na cestama propisano je gdje se sve vozač ne smije zaustaviti ili parkirati, a mi vam donosimo sve na jednom mjestu:

1) na obilježenom pješačkom prijelazu, na manje od 5 m od prijelaza i na prijelazu biciklističke staze preko kolnika
2) na prijelazu ceste preko željezničke ili tramvajske pruge u istoj razini
3) na željezničkim ili tramvajskim prugama i u blizini tih pruga ako se time sprječava promet vozila koja se kreću tračnicama
4) na raskrižju i na udaljenosti manjoj od 5 m od najbližeg ruba poprečnog kolnika
5) u tunelima, na mostovima, u podvožnjacima i na nadvožnjacima te na udaljenosti manjoj od 15 metara od mosta, tunela, podvožnjaka i nadvožnjaka
6) na dijelu ceste u blizini vrha prijevoja i u zavoju gdje je preglednost ceste nedovoljna i gdje se vozila ne bi mogla obići bez opasnosti
7) na mjestu na kojem bi vozilo zaklanjalo postavljeni prometni znak ili uređaj za davanje znakova prometnim svjetlima
8) na biciklističkoj stazi
9) na dijelu kolnika koji je kao stajalište za vozila javnog prijevoza putnika obilježen oznakama na kolniku ili prometnim znakom
10) na nogostupu i pješačkoj zoni*
11) ispred kolnog ulaza u zgradu, sklonište, dvorište ili garažu, iznad priključka na vodovodnu mrežu i ulaza u kanalizaciju ili drugu komunalnu mrežu te na mjestima rezerviranim za vozila opskrbe ili na mjestima namijenjenim i obilježenim kao mjesta za odlaganje kućnog otpada, ispred i na vatrogasnim i drugim komunalnim i javnim prolazima i prilazima
12) na dijelu ceste gdje bi širina slobodnog prolaza od vozila do neisprekidane uzdužne crte na kolniku ili do neke zapreke na cesti bila manja od 3 m, odnosno do suprotnog ruba kolnika manja od 4 m, odnosno u krugu od 3 m od posebnim oznakama na kolniku označenog podzemnog ili nadzemnog hidranta
13) na mjestu rezerviranom za parkiranje vozila osoba s invaliditetom.

Ako ste auto zaustavili na nekom od ovih mjesta, iako ste upalili sva 4 žmigavca, riskirate kaznu ili posjet pauka.

Iznimke

Zaustavljanje na nogostupu i pješačkoj zoni je dopušteno ako je za kretanje pješaka ostavljeno najmanje 1,6 m širine na površini za kretanje pješaka, s tim da ta površina ne može biti uz rub kolnika. Isto se odnosi i na parkiranje.

upaljena sva 4 zmigavca

Kada se ustvari koriste sva 4 žmigavca?

Kao što smo već spomenuli, vozači uglavnom smatraju da se sva 4 žmigavca koriste prilikom zaustavljanja vozila, no zakon kaže drugačije. Sva 4 žmigavca se moraju upaliti:

• pri vožnji unatrag,
• pri naglom smanjenju brzine,
• kada je brzina kretanja niža za više od polovice najveće dopuštene brzine na tom dijelu te
• kada vozilo stoji na autocesti, brzoj cesti ili bilo kojem nepreglednom dijelu kolnika.