Hitni koridor pravilo je koje mora znati svaki vozač jer ono spašava živote, a ne iziskuje gotovo nikakav trud. Iako sama logika nalaže da se vozilo pomakne u stranu kad iza njega dolazi Hitna pomoć, vatrogasci ili policijsko vozilo s upaljenim rotirkama, postoji pravilo kojeg se treba pridržavati.

Kako formirati hitni koridor

Sva vozila koja se nalaze u desnoj traci trebaju se pomaknuti što više udesno, a vozila iz lijeve trake što više ulijevo kako bi se sredina ostavila za slobodan prolaz. Na prometnicama s tri traka ostavlja se slobodan srednji trak. Stvaranje hitnog koridora propisano je i Zakonom o sigurnosti prometa na cestama, čl. 152., no u praksi funkcionira samo ako su svi vozači upućeni i brzo reagiraju. Znati kako pravodobno formirati hitni koridor posebno je važno u tijeku turističke sezone, kad u Hrvatskoj ima puno više ljudi na cestama, te je samim time i znatno više nesreća.

Posljednjih nekoliko godina u Hrvatskoj se provodi edukacija vozača raznim kampanjama, a po uzoru na europske zemlje postavljeni su informativni panoi na autocestama koji na jednostavan način pokazuju kako se u slučaju prolaska interventnih vozila formira hitni koridor. Službeni letak Hrvatskih autocesta o formiranju hitnog koridora preuzmite na ovom LINKU.

Zašto je hitni koridor bitan?

Poštivanjem hitnog koridora unesrećenima se za do 85 posto povećavaju šanse da prežive jer će pomoć stići do njih unutar vrlo bitnog „zlatnog sata“. Tijekom velikih gužvi interventna vozila imaju puno problema stići do mjesta nesreće, pa je vrlo važno znati što napraviti čujete li iza sebe sirene. Ako ste u gradu, a ne na autocesti, i nema zaustavnog traka na koji se možete pomaknuti, pokušajte automobil maknuti što više ulijevo ili udesno kako bi sredina ostala prohodna. Ovaj mali manevar nekome može spasiti život i zato ne zanemarujte rotirke u retrovizoru.

[VEZANO] Nova signalizacija za razmak između vozila na hrvatskim autocestama