Najopasnije ceste na kojima se učestalo događaju prometne nesreće nazivaju se crnim točkama. U Hrvatskoj ih je, nažalost, popriličan broj, a posljednjih godina koristi se nova metodologija njihove identifikacije. Od 2004. do 2017. godine koristila se metodologija koja kao kriterij nije uzimala u obzir gustoću prometa već se temeljila isključivo na podacima o prometnim nesrećama i njihovim posljedicama.

Poboljšana metodologija provodi se od 2018. kada je utvrđeno 38 opasnih mjesta. Naredne godine bilo ih je 24, a 2021., kada se posljednji put radila procjena samo 14, što znači da su sanacije bile uspješne. Ukoliko je mjesto ocijenjeno opasnim predlažu se mjere sanacije, izrađuje se projektna dokumentacija te slijedi provedba i procjena sanacije.

Na mreži autocesta u Hrvatskoj nisu utvrđene crne točke, sve se nalaze na državnim cestama. Prema zadnjem popisu, najopasnije ceste su u Ličko-senjskoj županiji, tj. njih četiri. Po dvije crne točke nalaze se u Osječko-baranjskoj i Zadarskoj županiji dok po jednu ima još šest županija: Brodsko-posavska, Istarska, Sisačko-moslavačka, Splitsko-dalmatinska, Šibensko-kninska i Varaždinska.

Hrvatske ceste su krajem 2021. godine sanirale crnu točku broj 1, procijenjenu kao mjesto najvećeg rizika na državnoj cesti DC25 (Korenica – Karlobag). Na tom su zavoju često izlijetali motociklisti pa su postavljene odbojne ograde u punoj dužini zavoja te dodatni plašt za motocikliste. Postavljena je dodatna signalizacija kojom se upozorava na zahtjevan zavoj.

Najopasnije ceste i statistika

Iz Hrvatskih cesta kažu kako je usporedbom podataka o prometnim nesrećama koje su evidentirane u trogodišnjem razdoblju prije sanacije te u istom razdoblju nakon sanacije opasnih mjesta utvrđeno smanjenje broja prometnih nesreća za 76,2%, broja poginulih za 90,3%, teško ozlijeđenih za 75,3% te lakše ozlijeđenih za 72,3%.

najopasnije ceste

Trenutno je u tijeku popravak na 23 opasna mjesta koja su utvrđena sukladno staroj metodologiji, a ista se sufinanciraju iz EU fondova.  U ovom trenutku su u cijelosti sanirana dva od navedena 23 opasna mjesta; Baćin Dol – Rešetari na državnoj cesti DC51 i Vinkovci na državnoj cesti DC55. Projekt se  planira završiti do lipnja 2023. godine. Vozite defanzivno i ne vozite umorni, a za sve ostalo smo ovdje za vas.

 

Odgovori