Ako vam se nikad nije dogodilo da vas policajac ugodno iznenadi opomenom umjesto kazne, pažljivo čitajte dalje. Sljedeći put ga sami pitajte za ovu jeftiniju opciju i nadajte se najboljem – jer policajac vam kaznu nije dužan dati, a postoje i neka pravila kad to niti ne smije. U nastavku donosimo što učiniti ako vas zaustave zbog prometnog prekršaja i kada možete tražiti opomenu umjesto kazne.


Što kaže zakon?

Prema Zakonu o sigurnosti prometa na cestama, ova opcija vam se otvara ako službena osoba utvrdi da je za počinjen prekršaj predviđena samo novčana kazna i to do 1.000 kuna. Mora biti zadovoljen i uvjet da niste za slično nedjelo kažnjavani unazad 12 mjeseci te da je prekršaj osobito lake naravi, što ustvari znači da niste omeli ili ugrozili druge sudionike u prometu. Tek tada vam policijski službenik može izreći pismenu ili usmenu opomenu. Može, a ne mora.

Počinili ste prometni prekršaj – što sada?

Stoga pazite kako se ponašate prilikom zaustavljanja. Ako ste već skrivili prekršaj, bahatost i nervoza samo vam mogu odmoći. Način na koji policajac postupa prilikom izdavanja opomena nije svojevoljan. Propisan je Pravilnikom o izdavanju pisanog ili izricanju usmenog upozorenja. Prvenstveno, nakon što utvrdi da je prekršaj blag te da propisana kazna nije veća od 1.000 kuna, policajac će provjeriti jeste li te kada bili kažnjavali za slične prekršaje te koliko puta vam je bila izricana opomena. Pitat će vas o tome, ali će i provjeriti u MUP-ovoj službenoj evidenciji.

Ako utvrdi da niste dosad kažnjavani ili opominjani, uz izricanje usmenog ili pismenog upozorenja dužan vas je uputiti u težinu počinjenog prekršaja te razloge izricanja upozorenja umjesto novčane kazne. Tako da, pripremite se na govor jer on služi tome da vas nauči, upozori te spriječi od ponavljanja prekršaja.

opomena-umjesto-kazne

Što kada je prekršaj teže prirode?

Ako prekršaj iz bilo kojeg razloga zahtijeva prekršajni progon, policajac vam neće moći izaći ususret izricanjem opomene. Pismena opomena piše se na posebnom obrascu te jedan primjerak zadržava službena osoba, a drugi ide vama. No, dobijete li usmenu opomenu, to ne znači da niste u evidenciji i da isto možete ‘žicati’ i sljedeći put. Naime, policajac će ispuniti izvješće koje po završetku smjene predaje u postaji radi unosa u evidenciju.