Na plovidbi postoji malo stvari koje će dignuti takvu uzbunu kao situacija čovjeka u moru. A to se uvijek dogodi nenadano, kad nitko nije spreman za to. Ako ste svjedok tog događaja, najvjerojatnije ćete, pod jedrima ili motorom, odmah napraviti osmicu ili manji krug.

No postoje i drugi načini, posebno kad tek nakon izvjesnog vremena uočite da nedostaje neki član posade. Jer u slučaju pada čovjeka u more, kada temperatura vode ne prelazi 17 stupnjeva, vrijeme preživljavanja je oko jedan sat, pa je svaka pojedinačna minuta važna. Prve osobe koje mogu spasiti unesrećenog su članovi posade.

Odmah nakon uočavanja čovjeka u moru, svaka mu osoba što prije mora dobaciti pojas za spašavanje. Na taj se način označuje mjesto na kojemu se uočilo čovjeka u moru, te možda omogućuje zadržavanje na morskoj površini. Manevar broda:
– Razaračev zaokret
– Andersonov zaokret (neposredni zaokret),
– Williamsov zaokret i
– Scharnovov zaokretspašavanje čovjeka u moru

• Razaračev’ zaokret je najbrži zaokret prema žrtvi za brod s jednim propelerom u dobrim vremenskim uvjetima kada je žrtva vidljiva. Netko od posade mora stalno pratiti položaj čovjeka u moru.

• Andersonov (neposredni) zaokret izvode brodovi s manjim zaokretnim krugom i s kraćim zaustavnim putom (manji brodovi ili oni koji plove manjom brzinom; pogodno za one s dva propelera). Ovaj manevar izvodi se tako da se nakon dojave, kormilo okrene u stranu na kojoj uočilo se čovjeka u moru. Nakon što je brod promjenio kurs za približno 250°, kormilo se postavlja u sredinu, a strojevima zavozi krmom i zaustavlja brod.

• Williamsov zaokret se koristi kad locirate osobu koja je pala u more u nepoznato vrijeme (nitko nije vidio kada se to dogodilo), jedrite natrag po egzaktno istom pravcu kako bi pretražili područje blizu izvornom kursu plovidbe, da napravite mali krug koji će vas odvesti natrag na prošli kurs (ključno za noć, maglu ili teško more), vratite stvari koje su pale u more (kape, ručne radio stanice, bokobrani).

Ovim se zaokretom brod dovodi u protukurs (u vlastitu brazdu). Zabilježite svoj kurs i odmah jako okrenite kormilo. Nastavite okret do oko 60 stupnjeva, a onda naglo okrenite kormilo na drugu stranu. Držite ga tako dok ne dođete na recipročnu vrijednost prethodnog kursa. Ploviti usporeno i oprezno, te dobro motriti!

Na primjer: Na kursu ste 000 (čisti sjever) kada vam VHF pada u more. Okrenite naglo desno. Pratite kompas. Kada dođete na kurs oko 060 (000+060), okrenite naglo lijevo. Držite dok ne dođete do 180, recipročnu vrijednost svog izvornog kursa (000).

Williamsonov okret može se upotrijebiti kad god se želite vratiti po istoj putanji. On može biti koristan u situacijama čovjeka u moru po smanjenoj vidljivosti ili kada prođe neko vrijeme prije nego se shvati da je nešto (netko) palo u more.

• Scharnovov zaokret
Izvodi se u istim okolnostima kao i Williamsonov! Kormilo se postavi na stranu dok brod ne promijeni smjer za 240° nakon toga se postavlja na drugu stranu dok brod ne postigne smjer za 20° različit od smjera suprotnog početnom! Tada se kormilo postavlja u sredinu dok brod ne postigne smjer suprotan početnom. Prije izvođenja okreta nužno je smanjiti brzinu broda (na 6-8 čvorova).

Isprobajte ove korake prije polaska na plovidbu, posebno ako idete na duže, višednevno krstarenje (vidi video). Naučite o mogućnostima svog broda prilikom takvih manevara po lošem vremenu.

Na kraju, kako spasiti unesrećenog? Spašavanje je najčešće povezano s potragom, tako da potraga prethodi spašavanju. Kada se unesrećena osoba locira, pitanje je kako joj pristupiti a da dodatno ne ugrozimo život unesrećenog ali i ostalih članova posade na brodu?

Tijekom traganja na brodu se mora nalaziti dostatan broj motritelja a njihov broj i položaj treba biti tako izabran da se osigura pregled svih 360°, kako bi mogli primijetiti signale osoba u opasnosti i kada je brod već prošao. Pri ograničenoj vidljivosti ili tijekom traganja noću, preporučuje se povremeno zaustavljati motor kako bi se čuli povici ili zviždaljke osobe u opasnosti. Ovakvu pogibelj redovito prate i loši vremenski uvjeti, valovi, vjetar i ograničena vidljivost, pa se od skipera traži smirenost i odlučnost, te sudjelovanje svih sposobnih članova posade.čovjek u moru

Dohvatiti unesrećenu osobu na svoj brod mnogo je teže nego što se misli, pa prije spašavanja unesrećenog iz mora treba slijedite ove korake:

• Telefonirajte ili nazovite preko VHF radija pomorsku policiju ili službu spašavanja na moru (kapetaniju, obalnu stražu)
• Priđite unesrećenom usmjerujući pramac u smjeru struje ili vjetra.
• Skrenite pramac prema unesrećenom i, kad dođete blizu, stavite motor u neutralni položaj da bi smanjili opasnost ozljeđivanja od propelera.
• Ako je unesrećenik u stanju da može surađivati, svežite uže na sredini i na krmu broda, te mu ga bacite, unesrećenik će petlju moći iskoristiti kao stepenicu.
• Ako je stradalnik iznemogao, priđite mu krmom i manevrirajte tako da licem bude okrenut brodu s rukama u zraku.
• Zgrabite žrtvu za zapešća, zanjišite gore-dolje i kod trećeg puta, koristeći snagu zamaha izvucite ju na brod.
• Nakon pružanja prve pomoći podignite unesrećenom noge i pokrijte ga dekom – to će mu pomoći ako je u stanju šoka.
• Ostanite uz unesrećenog dok ne stigne pomoć.

SAVJET: Ne skačite u more da bi nekoga izvukli van. Ako ste u moru, riskirate hipotermiju ili ozljedu. Nemojte i vi postati žrtva koju će trebati spašavati.

Odgovori