Vjerujemo da je jedan od najvećih mornara svih vremena Charles F. Chapman. Njegova klasična knjiga “Chapman peljarenje i vještina plovidbe”, sada u 68. izdanju, i dalje je nezaobilazni vodič za nautičare širom svijeta. Evo sedam savjeta iz nje koje možete koristiti počevši već od danas …

Sijecite valove pod kutem
Plovidba u teškim uvjetima će vas usporiti, povećati posrtanja i posadi uzrokovati neudobnost. Zato pramac usmjerite prema valu pod kutem. Plovite tako da budete što bliže zacrtanom kursu na kompasu. To će smanjiti posrtanja i povećati udobnost.

Orijentacija kod udaljenih objekta
Kada koristite dalekozor da biste vidjeli objekt u daljini, zapamtite formaciju oblaka iznad njega prije nego dvogled uklonite s očiju. Tako, kada ponovno pokušate pronaći objekt, možete koristiti formaciju oblaka kako biste to učinili brzo i jednostavno.

Oprez kod određivanja smjera tangentom
Jeste li znali da možete brzo odrediti pravi smjer po strani (tangente) kopnene mase ili otoka? Budite svjesni da smjer može biti pogrešan na niskoj obali ili na područjima ekstremnih plimnih područja. Koristite strme otoke, rtove ili poznate točke na kopnu za najveću točnost.

sigurna plovidba

Upravljajte kursom bez kompasa
Ako ste zaglavili na brodu bez kompasa u gustoj magli, tendencija će biti da kormilarite u širokom luku. Pričvrstite dugo, svjetlo uže male težine po sredini krme. Bacite uže i gledajte liniju. Ako iza vas ostane ravna crta, znači da upravljate ravno.

Strategija jedrenja protiv struje
Kada jedrite protiv struje u plimnoj rijeci, možda ćete naći povoljnije uvjete u blizini nekog spruda (ako je tako sigurno). Ova strategija najbolje funkcionira kada voda teče prema moru.

Koristite orijentire za jednostavniju navigaciju
Gdje god je to moguće, označite na svojoj karti orijentire – prirodne i umjetne. To će vam pomoći da izbjegnete opasnosti i da možete precizno provjeravati svoj kompas.

Vrijeme ulaska u plimna područja
Struja oseke će često biti jača i trajati duže od struje plime. Struja oseke teče prema moru; struja plime teče iz mora. Budite oprezni pri ulasku u plimna područja nakon jakih kiša ili oluja. To bi moglo utjecati na protok i trajanje struje.

Slijedite ove savjete Charlesa Chapmana kako biste povećali sigurnost broda i plovidbe. Držite svoju posadu ili partnera sigurnim u svim morima svijeta – gdje god se odlučite ići jedriti!

Izvor: Skipper Tips.com

Odgovori