Svjedoci smo da se u prva tri mjeseca ove godine u nautičkom svijetu dogodilo nekoliko velikih požara, od kojih nisu bile pošteđene ni super jahte koje imaju svoje stalne posade koje bi ih trebale stalno održavati.

Uz to, brodski požar je peti po redu uzrok gubitka broda, prema podacima BoatUs pomorskog osiguranja. A ako počnemo kopati malo dublje po datoteci slučajeva gdje je brod uništen u požaru, pronaći ćemo šest specifičnih područja gdje se požar najčešće dešava. I dolazimo do jednostavnog zaključka, da ako vlasnik broda posveti malo više pažnje na tih šest stvari, preko trećine svih požara moguće je spriječiti. Pa kojih je to šest načina na kojima nastaje požar, i što možemo od toga naučiti?

26% požara su požari čiji su izvori van broda – plamen sa susjednog broda, požar u marini, u garaži i slično. Odgovornost vlasnika broda je da spriječi požar, ali kada ništa ne uspije, posjedovanje dobre police osiguranja često je zadnje utočište.

20% požara posljedica je električnih vodova motora – za brodove starije od 25 godina, stare električne žice preuzimaju nerazmjerni dio krivnje. Dobar električar može stvari jednostavno riješiti jer većina brodova iz tog razdoblja imaju relativno jednostavan električni sustav.

15% požara posljedica su ostale električne instalacije istosmjerne struje – najčešći uzrok su neispravne instalacije akumulatora (zamjena pozitivnih i negativnih kabela ili krivi spoj u seriji umjesto u paraleli). Zato prije svakog odspajanja, pametno je prvo slikati položaj kabela. Označiti kabele. S crvenom izolir trakom ili lakom za nokte obilježiti pozitivne stopice. Sve spojiti da bude kao prije odspajanja.

12% požara posljedica je električne instalacije izmjenične struje – najveći broj takvih požara započinje između obalnog ormarića za napajanje strujom i brodske utičnice. Rutinska inspekcija kabela za napajanje s obale (posebno završnih konektora), te kod brodova starijih od 10 godina provjera ili zamjena utičnice i utikača, mogao bi se pokazati kao mudar potez.

9% požara posljedica je kvara na motoru – to se događa kada se motor pregrije zbog blokiranog ulaza vode za hlađenje ili uništenog impelera, što se dešava nakon nasukavanja ili plovidbe u zamućenoj vodi. Stoga, provjeravati motorni prostor nakon svake duže plovidbe i mijenjati impeler svake druge godine.

8% požara uzrokovali su akumulatori – ovu činjenicu moraju ozbiljno shvatiti vlasnici vanbrodskih motora. Kod starijih vanbrodskih motora, najčešći uzrok požara je regulator napona. Nakon 10 godina, na ovoj važnoj električnoj komponenti kvarovi se dešavaju sve češće. Kada motor dosegne 15 godina, vrijeme je za zamjenu regulatora.

Odgovori