Jedinstvena metoda korak po korak koja će vas naučiti vještinama koje trebate za sigurno pristajanje…

Dva višemilijunski vrijedna sportska fishermena vezani su bočno uz obalu na benzinskoj crpki. Službenik crpke vam kaže da svoj brod vežete u uzak prostor između ta dva broda. Mjesta ima toliko da sa svake strane imate manje od pola metra prostora viška kada pristanete.

Kako da dovezete svoj brod bočno na obalu u potpunoj kontroli? Slijedite ove upute kroz par jednostavnih koraka…

Kada pristajete bočno na pristanište između dva broda, koncentrirajte se na točku iza prednjeg broda, otprilike na 1/3 vaše duljine preko svega. Pazite da u nju uključite sve izbočine kao što je kosnik ili sidrena vodilica. Usmjerite pramac prema ovoj ‘ciljnoj točki’ prilikom pristupa (vidi sliku).

Evo jednog primjera. Recimo da imate sloop od 30 stopa, s 3 stope kosnika i sidra (10,03 m). Pramac treba usmjeriti na oko 3,3 metra iza krme prednjeg broda. Kada pramac stigne do te točke, koristite špring s pramca da brod drži u toj poziciji, kako bi krmu zavezli prema obali. Ovo sve govorimo kao da nema utjecaja vjetra i struje, o tome drugom prilikom.

Procijenite 1/3 dužine preko svega vašeg broda. U kalkulaciju uključite kosnik ili sidro. Nakon toga locirajte ‘ciljnu točku’ (žuta zvjezdica) na pristaništu.

Upotrijebite špring, kormilo i gas usporedo
Zapamtite osnovne zadatke posade za špringove, pajete i jasnu komunikaciju. Što se više unaprijed pripremite i komunicirate, to će se manevar bolje odvijati. Evo nekoliko osnovnih činjenica o korištenju velikih tri: špringova, kormila, gasa:

Špringovi
Koristite špringove za pristajanja u dužini od jedne polovine do dvije trećine ukupne duljine broda. Kratki špringovi “usporavaju”, i nećete moći privući krmu. Duži špringovi daju vam kontrolu i omogućuju krmi da dođe do mola.

Kormilo
Jednom kada pramac dotakne mol, kormilo snažno okrenite na drugu stranu i ostavite ga tamo (pogledajte ilustraciju i korake u nastavku). Snažno okrenuto kormilo i špringovi rade zajedno poput vjetra i jedara. S vremenom ćete moći fino podesiti ovu tehniku, ali za sada kormilo okrećite beskompromisno da biste zavezli krmu.

Komanda gasa
Gas neka bude u leru osim u izuzetnim slučajevima jakog vjetra ili struje. Ovdje nema naglog dodavanja i oduzimanja gasa, sve mora teći mirno i meko. Imajte na umu svaku brzinu manevriranja koju koristite u blizini drugih plovila.

Koraci za pristajanje i partencu
Kada pramac stigne do ciljne točke, povucite pramčani spring na obalnu bitvu koja se nalazi negdje oko krme vašeg broda (ne zaboravite, svi bokobrani moraju biti na toj strani broda).

Sada slijedite ove korake:

Pristajanje:
1. Okrenite kolo kormila jedrilice sasvim od obale (ili rudo kormila okrenite prema pristaništu).
2. S minimalnim gasom zavezite naprijed.
3. Pazite na krmu. Jednim okom gledajte pramac da budete sigurni da stojite na mjestu.
4. Kada se krma približi obali razvucite ostalu priveznu užad.
5. Ako ostajete privremeno (dok napunite rezervoar), ostavite brod u leru prema naprijed s punim kormilom od obale.

Partenca (odlazak):
1. Povucite špring s pramca do krmene bitve na obali i vratite kraj na pramčanu brodsku bitvu.
2. Sada kormilo okrenite prema obali (ili držite rudo kormila od obale).
3. Lagano zavezite prema naprijed (minimum gasa).
4. Pazite na krmu. Jednim okom gledajte pramac da budete sigurni da stojite na mjestu.
5. Kada se krme izbaci van, otpustite špring i povucite ga na brod.

Sada kada znate locirati magičnu ciljnu točku i koristiti špringove između dva broda, spremni ste za cijelu seriju „Pristani s brodom kao profesionalac!“, a ne kao ovi likovi na naslovnoj slici.

Odgovori