Jesu li vaš brod i posada spremni za izazove koji bi mogli iskrsnuti tijekom priobalnog krstarenja? Jeste li razmišljali o scenarijima ‘što ako’ i smislili plan akcije? Slijedite ovih deset savjeta za sigurno i bezbrižno priobalno krstarenje.

  1. Napišite i nalijepite instrukcije kako koristiti brodske sanitarne uređaje (wc), brodski štednjak i rad s VHF radio stanicom. Dodajte sheme da pojasnite neke termine.
  2. Pokažite posadi kako se koristi svaki uređaj. Da, imate napisane instrukcije, ali ništa ne može zamijeniti živu demonstraciju. Uvjerite se da su shvaćeni najbitniji sigurnosni koraci kako bi spriječili izvanredne slučajeve. Na primjer, nakon korištenja wc-a, zatvorite ulazni ventil za prevenciju naplavljivanja. Kada se završi s kuhanjem na plin, provjetrite kuhinju kako bi se riješili opasnih plinskih para (pametno je i zavrnuti ventil na plinskoj boci).
  3. S posadom po nautičkoj karti prođite predviđenu rutu plovidbe. Označite na kartama kurseve prema magnetskom kompasu. To će pomoći posadi u slučajevima kada vi nećete biti prisutni ili u mogućnosti da im pomognete.
  4. Zaokružite luke i benzinske pumpe duž rute. Ako se vrijeme naglo pokvari, željet ćete mjesto gdje se možete zaustaviti. Ako toga nema, označite moguća pogodna sidrišta duž puta.
  5. Napravite raspored gvardija za noćnu plovidbu. Ako je vrijeme lijepo, neka ne bude duža od 4 sata. U ekstremnim vremenskim uvjetima rotirajte se svakog sata.
  6. Dobro zabravite sve ladice i vrata ormara prije nego odvežete cime. Tamo gdje nema bravica, koristite uže. U ormarićima s klepetavim suđem, konzervama ili bocama, koristite čisto rublje da zatomite buku i lupetanje.
  7. Prije krstarenja svojoj posadi dajte upute kako bi došli s kompletnom jedriličarskom odjećom za loše vrijeme. To uključuje jaknu, jedriličarski kombinezon i jedriličarske čizme. Suha posada ima puno veći moral od pothlađene i mokre posade.
  8. Na jedrilici morate imati dugačko uže vezano od pramca do krme, za što će se sigurnosnim užetom zakačiti član posade koji mora na pramac noću ili po lošem vremenu. Za uže se kači na privjetrinskoj strani broda. U tim uvjetima svatko na sebi mora imati prsluk za spašavanje.
  9. Za vrijeme plovidbe provodite vježbe uzbune. Neka budu zabavne i informativne. Obavezno uključite slučaj čovjeka u moru, kako i kada uključiti motor. Neka svaki član posade uzme u ruke kormilarsko kolo ili rudo kormila.
  10. Kratite jedra prije mraka. Puno je sigurnije i lakše kratiti glavno jedro prije zalaska sunca. Ako je vjetar slab, koristite veće prednje jedro.

Vaše buduće priobalno krstarenje može biti puno zabavnije i s manje stresa ako se pripremite s ovih deset savjeta. Relaksirat ćete se i uživati u krstarenju, znajući da su vaša posada i brod sigurni od iznenađenja.

Odgovori