Danas, 4. rujna početak je nove školske godine, što znači povećani broj djece, školaraca u prometu. Vozači kao najodgovorniji sudionici u prometu, osobito oprezno morat će voziti u blizini škola, vrtića, ali i cestama u naseljima koje vode u smjeru škola.

Vozače se tako podsjeća da se pridržavaju prometnih propisa i pravila i poštuju prometne znakove, te da paze na djecu koja hodaju uz cestu jer će ona, barem na početku škole, biti neusredotočena i zaigrana. Brzina kretanja vozila u blizini škola i vrtića ograničena na najviše 40 km/h.

Osim toga šalje se i apel roditeljima da, prije polaska u školu, osobito učenicima nižih razreda, ponove kako se pravilno ponaša u prometu, te da prođu s njima put do škole, upozore ih na najopasnija mjesta i podsjete ih na najznačajnija prometna pravila.

Odgovori