Svi pokreti koje vozač radi, bilo s volanom, kočnicama ili gasom, prenose se na cestu putem guma.

Budući da automobilske gume jedine imaju izravan kontakt s cestom, izuzetno je važno da budu ispravne i sigurne. Prilikom kupnje guma, prije svega treba obratiti pažnju da veličina gume odgovara automobilu. Na bočnoj strani gume se nalazi specifikacija na kojoj su jasno vidljive sve potrebne informacije vezane uz veličinu kao i mogućnosti gume. Preporučljivo je da sve četiri gume budu iz istog proizvodnog razdoblja, da imaju iste specifikacije kao i da budu istog dizajna. Na taj način povećava se sigurnost, te udobnost automobila.

Prilikom čišćenja guma s čistačem koji radi na bazi visokog pritiska, treba posebno obratiti pažnju da se čistač drži na adekvatnoj udaljenosti od gume, što iznosi najmanje 20 cm. Ako se čistač drži preblizu, vrući mlaz može vrlo lako dovesti do oštećenja gume.

Do oštećenja guma može doći i iz brojnih drugih razloga, te su najčešće vidljiva. Ako vidite neke rezove, pukotine ili kvrge na gumama, te strana tijela potrebno ih je odmah zamijeniti. Vrlo je važno održavanje guma, jer se time produžuje njihovo trajanje. Treba voditi računa da su gume napumpane ispravno, sukladno s propisanim mjerama jer u protivnom dolazi do smanjenja sigurnosti.

Odgovori