Kružni tok ili rotor vozačima, a pogotovo neiskusnim vozačima, nerijetko predstavlja problem. Kružni tok pravila, tj. pravila kružnog toka bi se trebala učiti u autoškolama, ali neki gradovi nemaju kružni tok, pa oni predstavljaju problem mnogim vozačima. U kružnom toku promet se odvija kružno u smjeru suprotnom od kretanja kazaljke na satu, a kružni tokovi se grade u cilju povećanja sigurnosti prometa, smanjujući broj mogućih točaka doticanja vozila. Gradnjom kružnog toka umjesto nepreglednih i nepravilnih raskrižja je smanjen rizik od sudara vozila i povećana je protočnost prometa. U Hrvatskoj kružnih tokova ima više od 200, a još toliko ih se gradi ili planira, s ciljem smanjenja zastoja na raskrižjima, te da promet učine sigurnijim.

Kružnim tokovima, tj. rotorima se i dalje svakodnevno vozi puno vozača koji ne znaju osnovna pravila kružnog toka. Zato vam donosimo kružni tok pravila i najčešće greške vozača.

Pravila kružnog toka

Kako bi se povećala sigurnost vas i svih putnika oko vas, potrebno je dobro poznavati osnovna pravila kružnog toka:

  1. Promet se odvija u kružnome smjeru, obrnuto od kretanja kazaljke na satu – sukladno prometnome znaku „kružni tok prometa“;
  2. Na svim kružnim tokovima vozila koja se nalaze u kružnome toku imaju prednost prolaska ukoliko prometnim znakovima nije drukčije određeno;
  3. U kružni tok se ulazi bez pokazivača smjera;
  4. U kružnome toku se ne koristi lijevi pokazivač smjera;
  5. Prije izlaska iz kružnoga toka obvezno se desnim pokazivačem smjera obavještava druge sudionike o namjeri izlaska. To je važno, kako onome tko vaš prolazak čeka da bi se uključio, tako i onome iza vas, koji kani skrenuti i očekuje vaš brži odlazak;
  6. Zabranjeno je zaustavljanje i parkiranje i u kružnome toku i u zoni kružnog toka.

Kružni tok pravila – Isključivanje iz prometa:

  1. Kod isključivanja vozila iz kružnog toka potrebno je pratiti uvjete u prometu oko vašeg vozila, pravovremeno uključiti desni pokazivač smjera kretanja te obratite pozornost na opasnost od ometanja smjerova vožnje;
  2. U slučaju više traka unutar kružnog toka, a isključujete se iz lijeve prometne trake u kružnom toku, posebno treba obratiti pozornost na vozila u desnoj jer ista mogu nastaviti vožnju u kružnom toku;
  3. Spomenuto prestrojavanje izvesti samo ako ste sigurni da vozila iz desne prometne trake skreću desno. Ako gustoća prometa ne dozvoljava isključenje, ne isključujte se, provezite još jedan krug i obavite radnju sigurno u slijedećem pokušaju;
  4. Kod isključivanja iz kružnog toka prometa treba ustupiti prednost prolaska pješacima i biciklistima koji prelaze izlaznu cestu (npr. sastavni dio kružnog toka su biciklistički i pješački prijelaz).

kružni tok pravila

Kružni tok – Najčešće greške vozača i najčešći sudari

1. Ulazak u kružni tok

Osoba koja ulazi u kružni tok provjerava lijevu stranu prometa, kreće, ali ponekad naglo zaustavlja vozilo jer nije sigurna u nesmetan ulazak. Kako su pažnja i pogled vozača iza usmjereni ulijevo, lako može doći do naleta na vozilo ispred. Savjet: Gledajte ispred sebe prije zaustavljanja svog vozila!

2. Loša procjena

Prilikom ulaska u kružni tok morate dobro procijeniti brzinu vozila u kružnom toku, njihov položaj u traci, mogućnosti vašeg vozila i vaše vozačke vještine. Savjet: Ulazite u kružni tok i nastavite pratiti položaj i brzinu vozila koja su u dolasku!

3. Nepoznavanje pravila kružnog toka

Vozila koja zadržavaju smjer i svoju prometnu traku, imaju prednost. Vozila koja su u srednjoj traci i izlaze iz kružnog toka misle da zbog isprekidane trake prema izlazu mogu izaći s prednošću prolaska. No u krivu su! Savjet: Pazite na vozila u srednjoj prometnoj traci!

Odgovori